Qnode AB

Vi kan hjälpa dig till en enklare och effektivare vardag!

Behöver du hjälp med att ta en idé, en organisationsförändring eller ett IT-projekt vidare? Behöver du någon som kan förstå dina krav och förväntningar och omsätta dem i praktiken? Eller har du bara en roll i din organisation som skulle må bra av att tillsättas av en klippa?

Vill du bygga nytt eller renovera dina IT-lösningarna? Behöver du hjälp med det finstilta i det IT-avtal du just ska skriva under? Skulle dina integrationer och dina säkerhetslösningar behöva gås igenom? Behöver du hjälp med att säkra ditt data för framtida oförutsedda händelser? Behöver du hjälp med att städa och dokumentera dina IT-lösningar?

Vi på Qnode arbetar mycket med att överbrygga gapet mellan verksamhet och IT. Vi sticker inte under stolen med att vi har en gedigen teknikerbakgrund – men med den i IT-sammanhang unika egenskapen att kunna kommunicera. Vi förstår att det är viktigt att förstå. Vi förstår att det är viktigt att göra sig förstådd. Vi förstår att ärlighet är viktig. Vi förstår att våra kunder är våra bästa ambassadörer. Vi förstår att ROI är viktig. Vi förstår att tid, kostnad och kvalitet är viktiga.

Vi på Qnode kan hjälpa dig med att bolla, analysera, designa, utveckla, testa, dokumentera, driftsätta, drifta och förvalta verksamhet och IT. Vi är kända för våran exceptionellt goda kvalitet på det arbete vi utför.